Ochrona Danych Osobowych

   

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Chmielniku:

Szkoła Podstawowa w Chmielniku

Chmielnik 2

24-200 Bełżyce

tel. 81 517 11 05

adres e-mail: spchmielnik@belzyce.pl

Inspektor Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Chmielniku:

Jarosław Czerw

adres e-mail: iodo@belzyce.pl

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa w Chmielniku

Chmielnik 2

24-200 Bełżyce