Dla rodzica

Rada Rodziców 2017/18

Przewodnicząca: Renata Nowak

Z-ca przewodniczącego: Justyna Zamojska

Skarbnik: Renata Bielak

Sekretarz: Joanna Plewik

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/18

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Chmielniku

Numer konta Rady Rodziców: 68 8733 0009 0016 9329 2000 0010

Informacje o sprawdzianie po klasie VIII

Wyniki szkoły ze sprawdzianu w klasie VI (2002-2010) str.215

 

Ciekawe artykuły:

http://www.116111.pl

http://fdn.pl/o-fundacji

www.problemywychowawcze.republika.pl

www.edziecko.pl

www.problemy-wychowawcze.manifo.com

www.pppwalcz.nazwa.pl/o-nas.html