Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Nowak kl. VII

Z-ca przewodniczącego: Krzysztof Bielak kl. IV

Skarbnik: Dominika Nowak Kl. VII

20 września 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018. Głosowało 32 osoby (uczniowie oraz nauczyciele). Kandydatami byli przedstawiciele samorządów klasowych z oddziałów IV-VII.

W wyniku wyborów największą liczbę głosów otrzymała Magdalena Nowak (kl. VII), która została przewodniczącą SU, zastępcą Krzysztof Bielak (kl. IV), a skarbnikiem Dominika Nowak (kl. VII).

Nowo wybranym reprezentantom SU serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Opiekun Samorządu: Paulina Czerniec

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Regulamin Samorządu Uczniowskiego